EtusivuToimintaKouluille ja päiväkodeille › Kulttuuripolku

Kulttuuripolku

Kulttuuripolku on osa Hyvinkään kaupungin perusopetuksen kulttuuriopetusta. Tästä linkistä pääsee Hyvinkään kaupungin kulttuuripolkusivuille. Kulttuuripolun ohjelma on laadittu opetustoimen ja kulttuurintuottajien yhteistyönä. Kulttuuripolun tavoitteena on
- opettaa lasta ja nuorta havainnoimaan, aistimaan, soveltamaan, ilmaisemaan, tunnistamaan ja tekemään kulttuuria
- tutustuttaa heidät kotikaupungin kulttuurilaitoksiin ja niiden tuottamaan tarjontaan
- lisätä oppilaiden paikallishistorian tuntemusta
- kasvattaa innokkaita ja aktiivisia kulttuurinkäyttäjiä ja -tuottajia- opastaa hyviin käytöstapoihin

KULTTUURIPOLKU

Kevät 2018

VILLA ARTUN ILME
Hyvinkään 9. luokkalaisten työpajoissa ideoidaan ja suunnitellaan pienryhmissä Villa Artun ilmeen mukaisia tuotteita.


Kohderyhmä: 9. lk.
Vierailun kesto: 90 min.
Ajankohta: maalis-toukokuu erikseen sovittuina aikoina.
Koulut toimittavat tiedon ajankohdasta, joka sille parhaiten sopii 19.1. mennessä osoitteeseen: paivi.venalainen(at)artcentre.fi

Syksy 2017

Tehdään yhdessä

Kohderyhmä: 6. lk
Ajankohta: marraskuu
(vkot 44–47)

Sisältö:
Kulttuuripolkuvierailulla tutustutaan kansainväliseen lasten ja nuorten arkistoon ja työskennellään Yhdessä – Together -näyttelyssä. Oppilaat valmistelevat näyttelyn teoksiin liittyen pienryhmissä kuvallisia, sanallisia, draamallisia sekä liike- ja ääniesityksiä. 


Oppilaat tulkitsevat draamallisesti näyttelyn teosta.


Kevät 2017
Tulevaisuuden Villa
Arttu

Kohderyhmä: 9. luokka

Ajankohta: maalis-toukokuu (paitsi ke 8.3., 15.3. ja 22.3.)
Aikataulu: ma–pe klo 8.30–10.00, 10.30–12.00 tai 12.30–14.00. Kellonaikoja voidaan räätälöidä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Tiedustelut: 0400 955 353
Vierailun kesto: 90 min.
HUOM! Koulut toimittavat tiedon ajankohdasta, joka sille parhaiten sopii, 27.1. mennessä osoitteeseen: paivi.venalainen@artcentre.fi 

Sisältö:
Kulttuuripolkuvierailulla tutustutaan lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttuun ja visioidaan, mitä muuta se voisi olla ja mitä kaikkea siellä voisi tehdä ja tapahtua. Työpajassa ideoidaan ja suunnitellaan pienryhmissä Villa Artun uuden ilmeen mukaisia tuotteita. Vierailu tukee mm. seuraavien taitojen ja tietojen opiskelua:

  • tiedonhankinta
  • ymmärrys tiedon rakentumisesta monella tavalla
  • tietojen ja  taitojen käyttö
  • oppiainerajat ylittävä osaaminen
  • monilukutaito: visuaalinen ja kirjallinen ilmaisu
  • kekseliäisyys ja mielikuvituksen käyttö
  • havaintojen tekeminen
  • ilmiölähtöinen oppiminen

 

Yhteystiedot:
Lasten ja nuorten taidekeskus
Villa Arttu, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
Tuottaja Päivi Venäläinen
p. 050 308 3625
paivi.venalainen(at)artcentre.fi

 

Syksy 2016

Kohderyhmä: 6. luokat
Ajankohta: loka-marraskuu 2016
Vierailun kesto: 90 min.
Sisältö: Kulttuuripolku vierailulla tutustutaan Lasten ja nuorten taidekeskuksen kansainväliseen lasten ja nuorten taiteen arkistoon. Arkiston teoksia on esillä ja tarkasteltavana myös digitaalisessa arkistossa, johon tutustutaan käynnin aikana. Villa Artun gallerian syksyn näyttely on KAIKU -näyttely aikamatkasta. Oppilaat tutustuvat näyttelyn kautta taidekeskuksen kansainväliseen toimintaan ja näyttelyn teemoihin aika, sana ja luonto. Vierailun aikana toteutetaan pienimuotoinen työpajatehtävä, johon sisältyy kuvataiteen, sanataiteen ja käsityön aiheita. Kuvia amulettikivi -työpajasta. Kuva- ja sanataidepajassa keksittiin tarinoita, jotka alkoivat lauseella "Kun menin kerran metsään..".

 

 

Kevät 2016

Kohderyhmä: 9. luokat
Ajankohta: helmi–maaliskuu 2016
Vierailun kesto: 90 min.
Sisältö: Käynnillä tutustutaan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttuun kokonaisuudessaan. Nuoria osallistavssa työpajassa selvitetään, mikä nuoria Villa Artussa kiinnostaa ja miten Villa Artun tarjoamia mahdollisuuksia voisi hyödyntää? Tarkoituksena on yhdessä pohtia ja ideoida nuorille tarkoitettua toimintaa ja tapahtumia ja miten nuoret haluaisivat ja voisivat olla mukana sellaisia suunnitelemassa ja toteuttamassa. Vierailun aikana laaditaan ryhmätöinä some-poustauksia eri some-kanaviin.

 

 

 

Syksy 2015

Kohderyhmä: 6.luokat
Ajankohta: loka-marraskuu 2015
Vierailun kesto: 90 min.
Sisältö: Vierailun aikana tutustutaan Lasten ja nuorten taidekeskuksen kansainväliseen lasten ja nuorten taiteen arkistoon ja digiarkistoon sekä Villa Artun gallerian Kiinalainen juttu -näyttelyyn. Näyttelyssä on esillä lasten ja nuorten tekemiä kiinalaisia tussipiirustuksia ja kalligrafiaa. Näyttelyyn liittyvässä työpajassa kokeillaan tussimaalaustekniikkaa.

 

 

Kevät 2015 
Nuoret Villa Artussa - Merkillisiä ideoita

Kohderyhmä: 9. luokat
Ajankohta: huhti-toukokuu 2015.
Vierailun kesto:
90 min.
Sisältö: Lasten ja nuorten taidekeskuksessa Villa Artussa vierailevat kaikki Hyvinkään perusopetuksen 9. luokat. Käynnillä tutustutaan Lasten ja nuorten taidekeskukseen sekä Villa Arttuun kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on yhdessä pohtia ja ideoida nuorille tarkoitettua toimintaa ja tapahtumia, joita Villa Artussa voitaisiin järjestää. Mikä kiinnostaa, miten Villa Artun tarjoamia mahdollisuuksia voisi hyödyntää? Vierailun aikana laaditaan ryhmätöinä suunnitelmia ja tapahtumaehdotuksia. Lisäksi käyntiin liittyy pienimuotoinen työpajaosuus, jossa suunnitellaan ja toteutetaan oma merkki.

 

 

Syksy 2014

Kohderyhmä: 6. luokat
Ajankohta: marras-joulukuu 2014
Vierailun kesto: 90 min.
Sisältö: Villa Artussa tutustutaan Lasten ja nuorten taidekeskuksen kansainväliseen lasten ja nuorten taiteen arkistoon sekä Syömään! -näyttelyyn. 15. kansainvälisessä lasten ja nuorten taiteen näyttelyssä on esillä lasten ja nuorten tekemiä ruoka-aiheisia teoksia eri puolilta maailmaa. Näyttelyn teoksia käsitellään ja tutkitaan kuvallisten ja sanallisten tehtävien kautta. Työpajassa jokainen oppilas tekee oman pizzapalan ja palat kootaan luokkien yhteisiksi pizzoiksi. Valmiit työt kootaan seinälle. Pizzoista muodostuu kaikkien Hyvinkään 6. luokkien yhteinen teos Villa Arttuun.

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna