EtusivuToimintaKouluille ja päiväkodeille › Hyvinkää 100 pelattava näyttely

Hyvinkää 100 - Tyyppejä, tavaroita ja tarinoita

Tempaudu tekemään yksin tai kavereiden kanssa näyttelyn tavaroihin ja tarinoihin liittyviä tehtäviä! Kerää kaikkien näyttelypisteiden tehtäväkortit ja käy vertaamassa vastauksiasi tarkistuspisteen kortteihin.

Näyttely koostuu 9 pelipisteestä, joissa eri aikakausien eri-ikäiset ihmishahmot tervehtivät näyttelykävijää ja kutsuu tekemään näyttelypisteeseen liittyvää tehtävää. Tehtävät ohjaavat katsomaan kuvia, lukemaan lyhyitä tekstejä ja kokeilemaan kädentaitoja. Tehtävissä mm. sijoitetaan Hyvinkään karttaan kuvissa olevia paikkoja ja rakennuksia, harjoitellaan 1950-luvun kaunokirjaimia, laitetaan leluja järjestykseen aikakausien mukaan ja testataan, kuinka hyvin tuntee hyvinkääläisiä kuuluisuuksia. Villa Arttua esittelevässä pisteessä pääsee tekemään taidekäistyön. Kunkin pisteen tehtävän tekemiseen menee noin 5–10 minuuttia. Tehtäviä ei ole välttämätöntä suorittaa loppuun. Tavoitteena voi kuitenkin olla, että saa kerättyä kaikkien 9 eri tyypin kortin.

Tulosta tästä tehtäväkortit koululle:

PELIN SÄÄNNÖT

PELIIN KUULUU:
1 näyttelysalin ja käytävägallerian käsittävä pelialue
1 noppa
tehtäväkortteja kussakin pelipisteessä
9 erilaista joukkuemerkkiä, 4 kpl kutakin
1 pelikello
kyniä

PELIN IDEA: Tarkoituksena on leikkimielellä mitata tietämystään ja osaamistaan sekä kerätä tietoa Hyvinkääseen liittyen.

PELIN PÄÄMÄÄRÄ: Tavoitteena on kerätä yhdeksän erilaista korttia pelin eri pisteistä. Kortin saa, kun on suorittanut siinä olevan tehtävän kokonaan tai siltä osin kuin peliajan puitteissa on ehtinyt tehdä.

PELAAJIEN MÄÄRÄ: Peliä voi pelata joko yksin tai 2–4 hengen joukkueissa. Kussakin pelipisteessä voi olla yhtä aikaa korkeintaan 4 pelaajaa. Pelissä voi enimmillään olla 36 pelaajaa ja 9 joukkuetta.

PELIN KESTO: Peli kestää niin kauan kuin jokainen pelaaja tai joukkue on saanut kerättyä kaikki yhdeksän hahmokorttia tai ennalta määritellyn peliajan (ks. lisätietoja Peliohjeita-vihosta). Kunkin pelipisteen tehtävä vie 5–10 minuuttia.

PELIN VALMISTELU: Jos kyseessä on iso ryhmä, jaetaan se 2–4 hengen joukkueisiin. Joukkueiden jäsenille annetaan joukkuemerkki. Jokainen pelaaja tai joukkue ottaa yhden kynän. Jos mitataan peliaikaa, yksi pelaaja tai pelin johtajaksi määritelty henkilö ottaa pelikellon.

PELIN KULKU: Peli alkaa siten, että jokainen pelaaja tai joukkue heittää noppaa. Pelaajat siirtyvät sen väriseen pelipisteeseen, jota noppa näyttää. Jos saadun värin pelipisteet ovat jo täynnä (ks. kohta pelaajien määrä), jäädään odottamaan seuraavaa heittokierrosta ja heitetään noppaa uudelleen. Pelin kuluessa uusiin pelipisteisiin siirrytään vastaavalla tavalla noppaa heittämällä. Tällöin noppaa voi heittää sen ollessa vapaa.

Jokaisessa pelipisteessä on tehtäväkortteja laatikossa. Jokainen pelaaja tai joukkue ottaa yhden kortin, johon kirjataan vastaukset. Kortti otetaan mukaan siirryttäessä seuraavaan pelipisteeseen.

Kun on käynyt kaikissa pelipisteissä, tehnyt niissä olevan tehtävän ja siten kerännyt kaikkien hahmojen kortit, siirrytään tarkistuspisteelle.

Tarkistuspisteessä verrataan laatikoissa olevien korttien vastauksia omiin vastauksiin.

PELIN VOITTAJA: Pelin voittaa se, joka on ensimmäisenä tehnyt ja tarkistanut kaikkien yhdeksän pelipisteen tehtävän. Voittaja on myös jokainen, joka innostuu tutkimaan kuvia ja esineitä, etsimään tietoa ja kokeilemaan omia taitojaan.

OHJEITA JA VINKKEJÄ NÄYTTELYN PELAAMISEEN
(erityisesti ryhmät)

PELAAJIEN MÄÄRÄ
Ajasta ja ryhmän koosta riippuen näyttelyä voi pelata erilaisin kokoonpanoin.
1. Jokainen pelaa yksin. Tämä toimii pienissä ryhmissä. Huom! kussakin pelipisteessä voi olla yhdellä kertaa enintään 4 pelaajaa. Pelipisteitä on 9, joten näyttelyä voi pelata yhdellä kertaa enintään 36 pelaajaa.
TAI
2. Pelaajat jaetaan 2–4 hengen ryhmiin. Huom! kussakin pelipisteessä voi olla yhdellä kertaa enintään 4 pelaajaa. Näin ollen 3–4 hengen joukkueita voi yhtä aikaa pelata enintään yksi joukkue / pelipiste eli yhteensä 9 joukkuetta.

PELIN TAVOITE
Pelille voi asettaa vaihtoehtoisia tavoitteita.
1.  Jokainen pelin pelaaja tai pelijoukkue suorittaa kaikki pelipisteiden tehtävät kokonaisuudessaan ja kerää kaikkien pisteiden hahmokortit.
2.  Pelaamiselle asetetaan tietty aika. Tällöin
2.1 pelaaja tai pelijoukkue suorittaa niin monen pelipisteen tehtävät kuin määritellyssä ajassa ehtii
TAI 
2.2 jokaisen pelipisteen tehtävän suorittamiselle asetetaan tietty aika, jolloin pelaajat tekevät pelipisteen tehtävää sen verran kuin annetussa ajassa ehtivät. Usean pelipisteen tehtävä on sellainen, jossa yhdistetään asioita toisiinsa tai vastataan useampiin kysymyksiin, jolloin tehtävää ei tarvitse suorittaa loppuun saakka.
3. Pelipisteiden tehtävien tekeminen jaetaan ryhmän sisällä. Tällöin kukin pelaaja tai pelijoukkue käy läpi vain osan pelipisteistä. Jako voidaan suorittaa esimerkiksi noppaa heittämällä. Ryhmän vetäjä huolehtii, että jokaisen pelipisteen tehtävä tulee tehtyä ainakin kerran jonkin pelaajan tai pelijoukkueen toimesta. Pelin päätyttyä (esim. omassa luokassa) jokainen pelaaja tai pelijoukkue kertoo muulle ryhmälle pelipisteestä, jonka tehtävän suorittivat.

PELIN KESTO
Näyttelyn pelaamiseen voi käyttää aikaa eri tavoin:
1. Näyttelyä pelataan ilman ennakolta määriteltävää aikaa. Näin tehdään, kun tavoitteena on suorittaa kaikkien pelipisteiden tehtävät ja kerätä kaikki hahmokortit.
2. Määritetään ennakolta pelaamiseen käytettävä aika.
Kunkin pelipisteen tehtävän vie noin 5–10 minuuttia.
Riippuen käytettävissä olevasta ajasta (esim. 45 tai 90 minuuttia) näyttelyä voi pelata erin tavoin ja tavoittein. Katso PELIN TAVOITTEET.
Jos pelille asettaa tietyn ajan, nimetään pelinjohtaja, joka seuraa aikaa ja ilmoittaa, kun kunkin pelipisteen tehtävään käytössä oleva aika on mennyt umpeen ja pelaajien on aika vaihtaa toiseen pelipisteeseen.
3. Näyttelyn pelaamisen voi jakaa useampaan sessioon eli näyttelyä pelataan useana eri ajankohtana jatkaen siitä, mihin edellisellä kerralla on jäänyt.

PELIN KULKU

Riippuen siitä, onko näyttelyn pelaamiselle asetettu ennakkoon aika vai ei, siirtyminen pelipisteestä toiseen tapahtuu,
1. kun on saanut suoritettua pelipisteen tehtävän. Tällöin kukin pelaaja tai pelijoukkue siirtyy pisteestä toiseen omassa tahdissaan. Pelaajat saattavat kuitenkin joutua odottamaan uuteen pelipisteeseen pääsemistä, jos pisteessä on maksimimäärä pelaajia (ks. PELAAJIEN MÄÄRÄ).
TAI
2. kun pelipisteen suorittamiseen määritelty aika on täynnä. Tällöin jokainen pelaaja tai pelijoukkue vaihtaa pelipistettä yhtä aikaa.
Seuraavan pelipisteen valinta voi tapahtua joko noppaa heittämällä tai omavalintaisesti.

KILPAILEMINEN
Näyttelyn pelaamisen ensisijainen tavoite ei ole kilpaileminen toisia pelaajia vastaan.
Jos pelaamiseen kuitenkin haluaa sisällyttää kilpailua, pelaamiselle asetetun tavoitteen (ks. PELIN TAVOITE) mukaisesti
1. voivat yksittäiset pelaajat tai pelijoukkueet kilpailla keskenään siitä, kuka saa nopeimmin suoritettua kaikki pelipisteiden tehtävät ja kerättyä kaikkia hahmokortit.
TAI/JA
2. pisteytetään pelaajien tai pelijoukkueiden suoritus sen mukaan, kuka on ennättänyt tehdä yksittäisten pelipisteiden tehtäviä eniten asetetun ajan puitteissa (ks. PELIN KESTO). Usean pelipisteen tehtävä on sellainen, jossa yhdistetään asioita toisiinsa tai vastataan useampiin kysymyksiin, jolloin tehtävää ei tarvitse suorittaa loppuun saakka.
Molemmissa tapauksissa annetaan pisteitä siitä, kenellä on eniten oikeita vastauksia. Huom! kaikissa tehtävissä ei ole yhtä oikeaa vastausta.

PIENTEN JA LUKUTAIDOTTOMIEN LASTEN KANSSA PELAAMINEN
1. Näyttelyä voi pelata lukutaidottomien ja pienten lasten kanssa siten, että pelijoukkueessa on aikuinen, joka kertoo, mitä pelipisteessä täytyy tehdä. Ryhmän lapset tekevät tehtävän omien taitojensa mukaan.
2. Tervehditään tyyppejä -peliversio
Tässä peliversiossa ei tehdä pelipisteiden varsinaisia tehtäviä, vaan pelataan näyttely läpi seuraavalla tavalla:
2.1 Pelaamiseen valmistautuminen:
Peliajan varauksen yhteydessä mainitaan, että näyttely halutaan käydä  läpi Tervehditään tyyppejä -version mukaisesti. Ryhmälle varataan siihen liittyvät tehtävät.
2.2 Pelaaminen:
- Ryhmä pelaa joko yhdessä tai jakautuu pienempiin joukkueisiin. Jokaisessa joukkueessa on aikuinen.
- Pelaaminen alkaa noppaa heittämällä. Ryhmä tai kukin joukkue menee nopan näyttämän värin pelipisteeseen kuitenkin niin, että vain yksi joukkue / pelipiste.
Pelin kuluessa siirrytään pisteestä toiseen myös noppaa heittämällä.
- Kuhunkin pelipisteeseen liittyy tehtävä, jonka lapset suorittavat aikuisen opastamana.
Tervehditään tyyppejä -peliversion tehtäviä ei tarkasteta pelin tarkastuspisteessä.
3. Pienten lasten kanssa voi myös olla tekemättä tehtäviä ja vain katsella pelipisteessä olevia kuvia ja esineitä sekä kuunnella tarinoita. Pelimäisyyttä näyttelyn tutkimiseen saa siirtymällä pisteestä toiseen peliin kuuluvaa noppaa heittämällä. 

 

 

 

 

Tallenna

Tallenna